Aktualności

  • Post wystawiony: 23 czerwca 2022

Dobry kurs na przyszłość

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała projekt skierowany do osób, które z przyczyn niedotyczących pracownika utraciły pracę w ostatnich kilku miesiącach, do osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem. Dla nich zaplanowano wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej. 

Polega ono na:

  •  wysokiej jakości usługach szkoleniowych dostępnych na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej;
  • stypendium szkoleniowym;
  • wsparciu bezzwrotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanym w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł;
  • wsparciu finansowym pomostowym służącym pokryciu bieżących wydatków w wysokości 2 000,00 zł przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny kontaktować się z Biurem Projektu pod numerem telefonu 42 208 92 15 lub poprzez email: dobrykurs@larr.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.