Oferty

Greenfield Greenfield
obrys2

Miodowa - kompleks 3

Kompleks Miodowa to nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nr ewid. 329, 330/21 i 334/1 o łącznej pow. 2,4355 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z drogami dojazdowymi.

Więcej informacji

Typ oferty:

Greenfield

Rodzaj transakcji:

Sprzedaż

Przeznaczenie w MPZP:

Inwestycyjne

Powierzchnia:

2.4355 ha

Adres:

Ul. Miodowa, Rawa Mazowiecka

Cena

4871000

Wolna od obciążeń:

Nie

Link do ogłoszenia w BIP

Link do systemu EPUAP

Media

  • kanalizacja
  • gaz
  • prąd
  • telefon
  • woda

Nazwa lokalizacji Miodowa - kompleks 3

Miasto / Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

Powiat rawski

Województwo łódzkie

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 2.4355

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Istnieje możliwość powiększenia obszaru kompleksu poprzez wykup lub dzierżawę przylegających działek od prywatnych właścicieli

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 200

Własciciel / właściciele Miasto Rawa Mazowiecka

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Bp - 2,4355 ha

Różnica poziomów terenu [m] 12

Obecne użytkowanie nieużytki

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N) N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N

Przeszkody podziemne (T/N) N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu linia energetyczna 15kV w terenie kompleksu

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

Procent dopuszczalnej zabudowy 60

Ograniczenia wysokości budynków [m] 15

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) droga asfaltowa 6 m w odległości 100 m

Autostrada / droga krajowa [km] 0,9

Kolej [km] 30

Bocznica kolejowa [km] 30

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 70

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] 70

Elektryczność na terenie (T/N) T

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 570

Napięcie [kV] 0.4

Gaz na terenie (T/N) T

Odległość przyłącza od granicy działki [m] 20

Wartość kaloryczna [MJ/Nm^3] 34

Średnica rury [mm] 315

Dostępna objętość [Nm^3/h] 100

Woda na terenie (T/N) T

Czy to woda do celów socjalnych/przemysłowych - opis dla celów socjalnych i sanitarnych

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 30

Dostępna objętość [m^3/24h] 1500

Kanalizacja na terenie (T/N) T

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 100

Dostępna objętość [m^3/24h] 1500

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N) N

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie N

Telefony (T/N) T

Osoba przygotowująca ofertę Jacek , Lisicki, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami , 46 814 40 80, wgt@rawamazowiecka.pl

Osoba do kontaktu Jacek , Lisicki, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami , 46 814 40 80, wgt@rawamazowiecka.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.